Automatyka studia dla młodych ludzi, którzy chcą zmieniać świat!

Automatyka to studia wyższe, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród absolwentów liceów. Jest to specyficzny kierunek, na którym najlepiej odnajdą się osoby kochające nowoczesne technologie, matematykę oraz programowanie. Warto się nim zainteresować także ze względu na duże szanse znalezienia zatrudnienia – absolwenci Automatyki i Robotyki bardzo rzadko powiększają bowiem grono bezrobotnych.

Studia z Automatyki i Robotyki gwarancją znalezienia dobrego zatrudnienia!

Studia z zakresu Automatyki i Robotyki to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w ostatnich latach. Na ogromne zainteresowanie nim wśród absolwentów polskich liceów wpływają duże możliwości zawodowe, jakie gwarantuje ich ukończenie. Absolwenci Automatyki i Robotyki mogą bowiem z powodzeniem znaleźć dobrze wynagradzaną pracę zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Absolwenci studiów z Automatyki mogą znaleźć zatrudnienie w wielu popularnych dziś dziedzinach gospodarki. Osoby ze smykałką do interesów mogą pokusić się o założenie własnego, innowacyjnego start-upu, z kolei studenci preferujący bardziej stabilne zatrudnienie i umowę o pracę mogą rozwijać się zawodowo w laboratoriach, instytutach badawczych, przedsiębiorstwach naukowo-technicznych lub postawić na karierę naukową i pozostać na uczelni jako wykładowcy uniwersyteccy.

Automatyka studia dla młodych ludzi, którzy chcą zmieniać świat!

Wykłady i ćwiczenia, czyli formuła studiów na kierunku Automatyka i Robotyka

Studenci podczas całego toku studiów biorą udział w wykładach, na których zdobywają i pogłębiają teoretyczną wiedzę z poszczególnych przedmiotów. W programie studiów obecne są także ćwiczenia, które uczą ich wykorzystywania w praktyce zdobytych informacji, pracy zespołowej oraz rozwiązywania problemów.

Ponadto, bardzo ważnym elementem studiów z zakresu Automatyki i Robotyki są także zajęcia laboratoryjne oraz warsztaty, na których studenci mają możliwość przygotowania się do pracy zawodowej oraz samodzielnego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas wykładów i ćwiczeń.

W trakcie trwania studiów z Automatyki i Robotyki studenci uczą się programowania w kilku językach, zarządzania bazami danych, poznają podstawy elektroniki, mechaniki, mechatroniki oraz elektrotechniki. Opanowują także obsługę najpopularniejszych systemów operacyjnych oraz systemów mikroprocesorowych. Bardzo ważnym przedmiotem jest język angielski, którego znajomość jest niezbędna w dalszej karierze zawodowej w Polsce i za granicą.

Czy Automatyka to studia dla każdego?

Aby absolwent Automatyki mógł marzyć o zmienianiu świata i własnych innowacyjnych osiągnięciach musi liczyć się z koniecznością kilkuletniej, wytężonej nauki oraz pracy. Automatyka to bowiem niełatwe studia, na których odnajdą się jedynie osoby systematyczne, uzdolnione z przedmiotów ścisłych, posiadające dobrą pamięć oraz zdolności szybkiego kojarzenia faktów.

Zaangażowanie oraz systematyczność w pogłębianiu swojej wiedzy są bowiem kluczem do osiągnięcia sukcesów w dziedzinie Automatyki. Nie jest bowiem możliwe zostanie specem od robotów i nowoczesnych technologii bez spędzania wielu godzin na wykładach teoretycznych i ćwiczeniach. Automatyka to więc wymagający kierunek studiów wyższych, którego nie powinny wybierać osoby pragnące jedynie uzyskać dyplom.

Partnerem artykułu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie oferująca: automatyka studia - więcej na eaiib.agh.edu.pl.