Czym jest badanie zdolności kredytowej?

Najczęstszym powodem odmowy przyznania kredytu jest brak zdolności kredytowej. Co oznacza to pojęcie? Jak przeprowadza się badanie zdolności kredytowej? Czy można samodzielnie ocenić szanse na uzyskanie kredytu w banku? W poniższym artykule postaramy się udzielić wyczerpujących odpowiedzi na postawione powyżej pytania.

Czym jest zdolność kredytowa i jak się ją bada?

Kiedy bank informuje klienta o braku zdolności kredytowej, oznacza to, iż uznał go za finansowo niezdolnego do wzięcia kredytu na daną kwotę. W jaki sposób bank dochodzi do takiego wniosku? Dzieje się to głównie poprzez analizę wydatków i dochodów klienta. Analizowane są zobowiązania, z których klient nie może zrezygnować. Zaliczyć należy tu opłaty stałe: za prąd, gaz, czy też czynsz, jak również raty posiadanych kredytów. Dochody to przede wszystkim wynagrodzenie z tytułu pracy, jednak pod uwagę mogą być brane również inne regularny wpływy. Ponadto, podczas badania zdolności kredytowej sprawdza się również przeszłość kredytową klienta. Jeżeli widnieje on na liście dłużników, jego szanse na otrzymanie kredytu gotówkowe są nikłe. Niektóre banki mogą brać pod uwagę również posiadany przez klienta majątek oraz zobowiązania o mniej obowiązkowym charakterze, takie jak choćby te związanie z utrzymaniem samochodu.

Czym jest badanie zdolności kredytowej?

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż istnieją duże różnice między bankami, jeśli chodzi o liberalność podejścia do zdolności kredytowej. W niektórych placówkach klientowi wierzy się na słowo, nie oczekując od niego żadnych zaświadczeń. Jednak w bardziej restrykcyjnych instytucjach trzeba się liczyć z obowiązkiem okazania potwierdzenia otrzymania wypłaty na zadeklarowaną kwotę, a czasami nawet rachunków za podstawowe opłaty. Ponadto, trzeba też mieć na uwadze, że każdy bank posługuje się własnym systemem oceny zdolności kredytowej, przez co posiadając te same dane, poszczególne instytucje mogą podjąć zupełnie odmienne decyzje. Tym samym odmowa udzielenia kredytu w jednym banku nie powinna zniechęcać do złożenia wniosku w innym.

Samodzielna ocena zdolności kredytowej

Jak wspomniano, badania zdolności kredytowej wykonywane są przy pomocy specjalnych systemów. Co więcej, w każdym banku proces ten przebiega inaczej i daje inne rezultaty. Tym samym możliwości w zakresie samodzielnej oceny zdolności kredytowej są mocno ograniczone. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy całkowicie bezradni. Warto podliczyć swoje obowiązkowe wydatki oraz średnie dochody z ostatnich kilku miesięcy. Standardem jest odmawianie udzielenia kredytu w przypadku, gdy zobowiązania wynoszą więcej niż 50% średniego wynagrodzenia. Oznacza to, że obliczenie procentu wynagrodzenia, jaki jest równy obciążeniom, daje pewne rozeznanie w kwestii posiadanej zdolności kredytowej. Warto skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej, który podpowiada, jakie wydatki wziąć pod uwagę oraz dokonuje za nas obliczeń.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą SprawdzonyDoradca.pl – oferującą badanie zdolności kredytowej.