Czy warto studiować filologię angielską?

Potocznie anglistyka, a formalnie filologia angielska studia to nauka o języku angielskim, jej dydaktyce, anglojęzycznej twórczości literackiej i kulturze. Osoby, chcące zdawać na te studia muszą posiadać umiejętność biegłego posługiwania się tym językiem. Warto mieć świadomość, że w zasadzie od samego początku wszystkie zajęcia są prowadzone w języku angielskim. Co zatem przemawia za studiowaniem tego kierunku?

Filologia angielska studia – zalety

Studia te stwarzają okazję do rozwijania pasji językowej. To idealny kierunek dla osób, pasjonujących się nauką języka angielskiego, które chcą poszerzyć swe kompetencje. To także dla tych, interesujących się historią powstania języka oraz literaturą anglojęzyczną. Ponadto w dużej mierze przygotowują do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Absolwenci kierunku: filologia angielska studia mają bardzo dużą szansę na pozytywny wynik z tego egzaminu. Wystarczy, że dodatkowo pochylą się nad słownictwem specjalistycznym.

Studiując filologię angielską ma się znacznie większą szansę na międzynarodowe wymiany studenckie. To ogromna inwestycja w przyszłość, ponieważ taki wyjazd tworzy możliwość zdobycia cennych certyfikatów, nawiązania relacji międzynarodowych i uczy współpracy w takim zespole. Absolwenci anglistyki ubiegać się mogą o pracę nie tylko w szkołach państwowych, ale także różnych prywatnych szkołach językowych, bardzo popularnych w tych czasach. Wiele absolwentów zakłada własną działalność, opierającą się na udzielaniu korepetycji z języka angielskiego, co jest bardzo dobrym źródłem dochodu. W czasach pandemii dużym zainteresowaniem cieszą się kursy języka angielskiego online, które są świetnym rozwiązaniem, gdyż bez wychodzenia z domu i tracenia czasu na dojazdy można udzielać lekcje i zarabiać na tym.

Czy warto studiować filologię angielską?

Korzyści, płynące ze studiowania kierunku

Filologia angielska uczy w dużej mierze myślenia. Znacznie poszerza obraz świata i uczy myślenia o rzeczach, mniej oczywistych. Jest to szczególne istotne w czasach, w których większość tych umiejętności przejmuje wszech otaczająca technologia. Absolwent filologii posiada wiedzę o kulturze, tłumaczeniach oraz o języku. Często określane kompilacją historii, kultury, sztuki, języka oraz myślenia.

Filologia angielska a kurs językowy

Wiele osób często zakłada, że kurs języka angielskiego jest równy filologii angielskiej. Głównie jest to uzależnione od specjalizacji, jednak na kursie nie znajdziemy kursów związanych ściśle z historią, literaturą anglojęzyczną, gramatyką kontrastywną, opisową, historyczną czy językoznawstwem.

To, co z pewnością się pokrywa to zagadnienia wchodzące w skład Praktycznej Nauki Języka Angielskiego, w skrócie PNJA. Można dokonać jej podziału na kilka działów takich jak rozumienie tekstu, konwersacje, język pisany, fonetyka praktyczna, gramatyka praktyczna oraz słownictwo specjalistyczne. Można więc powiedzieć, że kursy językowe tworzone są na bazie programu filologii angielskiej, jednakże są jej tylko pewnym, jednak niekompletnym wycinkiem.