Czy za odwołany lot przysługuje odszkodowanie?

Co zrobić, gdy lot zostanie odwołany?

Podróż samolotem czasami wiąże się z nieprzewidzianymi problemami, których przykładem jest odwołany lot. Odszkodowanie, które można uzyskać w związku z zaniechaniem obowiązku transportu pasażerów w miejsce docelowe, może sięgać naprawdę wysokich kwot. Warto poznać swoje prawa, zwłaszcza w sytuacji, gdy takie okoliczności pojawiają się obecnie dość często u przewoźników z różnych krajów. Pasażer powinien zdawać sobie sprawę, że w sytuacji, gdy lot zostaje odwołany, może on zrezygnować z odbycia podróży, nawet jeżeli przewoźnik chce przełożyć termin o kilka, czy kilkanaście godzin. Wyszukując w sieci hasło: odwołany lot odszkodowanie, pojawia się wiele wyników wyszukiwania, które przekierowują do przepisów, które dokładnie wyjaśniają prawa pasażera w takiej sytuacji. Warto zapoznać się z opisywanymi doświadczeniami osób, które miały do czynienia z odwołanym lub przełożonym lotem. Wśród wielu praw, jakie ma pasażer w związku z odwołanym lotem znajdują się przede wszystkim poznanie przyczyny takiej sytuacji i przedstawienie wszelkich tego konsekwencji i sposobów rozwiązania takiego problemu.

Czy za odwołany lot przysługuje odszkodowanie?

Do czego ma prawo pasażer odwołanego lotu?

Dla wielu osób odwołany lot, odszkodowanie, a właściwie jego dochodzenie, są sytuacjami, które generują znaczne pokłady stresu. Na szczęście każdy pasażer ma swoje prawa i może z nich skorzystać w każdej postaci i w każdej chwili. Jakie są więc inne prawa przysługujące każdemu pasażerowi, któremu pokrzyżował plany odwołany lot? Odszkodowanie to oczywiste zabezpieczenie, jednak klient linii lotniczych musi mieć zagwarantowane prawo do odpowiedniej opieki, w której skład wchodzi właściwe wyżywienie, wyposażenie w napoje, możliwość wykonania dwóch telefonów lub wysłania maili oraz zapewnienie miejsca do wypoczynku i ewentualnego transportu do hotelu. Dodatkowo przewoźnik powinien jak najszybciej zorganizować zamienny lot do miejsca, w które podróżował klient, jednak nie ma on obowiązku przyjęcia proponowanej alternatywy.

 

Kiedy lot może zostać odwołany?

Biorąc pod uwagę szereg zależności, należy uwzględniać, że przewoźnik nie może brać odpowiedzialności za każdy odwołany lot. Odszkodowanie przysługuje pasażerowi wyłącznie, gdy do odwołania lub przesunięcia lotu dochodzi z winy przewoźnika oraz gdy linie lotnicze informują o zmianach z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni. Wszystkie zabezpieczenia dla pasażerów odwołanych lotów regulują odpowiednie przepisy, w postaci unijnego rozporządzenia WE 261/2004. Zawarte w nich regulacje dotyczą wszystkich linii lotniczych, które świadczą swoje usługi na terenie całej Unii Europejskiej. Odwołany lot, odszkodowanie – to pojęcia ściśle ze sobą powiązane i zależne. Lot może zostać odwołany w wyniku zmiany w początkowym rozkładzie lotów lub konieczności powrotu do punktu odlotu samolotu, który już wystartował. Na liniach lotniczych spoczywa obowiązek wskazania daty i godziny, w których została wystosowana informacja do pasażerów o odwołaniu lotu lub zmiany kierunku.