Outsourcing usług logistycznych dla firm i związane z nim korzyści

Usługi logistyczne są nieodłącznym elementem prowadzenia praktycznie każdego przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą towarów. Ich realizacja wymaga jednak posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i know-how, ale także dysponowania odpowiednimi narzędziami i zasobami. Z tego powodu coraz więcej firm decyduje się na powierzenie obsługi logistycznej zewnętrznej firmie świadczącej usługi outsourcingowe. Dlaczego warto oddać magazynowanie towarów w ręce profesjonalisty?

Na czym polega outsourcing usług logistycznych?

Outsourcing usług magazynowych staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem, po które chętnie sięgają polscy przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą i dystrybucją towarów. Usługa ta polega na oddelegowaniu wszystkich lub części obowiązków związanych z obsługą logistyczną przedsiębiorstwa wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu, który będzie wykonywał te zadania na zlecenie i w imieniu klienta. Pozwala to firmie wyeliminować konieczność samodzielnego zajmowania się czynnościami związanymi z obsługą obiegu towarów i skupić się na innych, ważniejszych zadaniach, które powinny być wykonywane osobiście.

Według raportu opublikowanego przez Ogólnopolskie Badania Rynku Outsourcingu w 2011 r., logistyka jest jedną z najczęściej poddawanych outsourcingowi dziedzin. Po outsourcing usług logistycznych sięgają głównie firmy z branży e-commerce, dla których oddelegowanie obowiązków związanych z przechowywaniem oraz dystrybucją towarów daje liczne korzyści pozwalając ograniczyć do niezbędnego minimum pracochłonność oraz koszty zarządzania firmą. Magazynowanie towarów realizowane przez zewnętrzną firmę gwarantuje ponadto wysoki poziom realizacji usługi oraz doskonale sprawdzi się zarówno w przypadku dużych firm, jak i małych przedsiębiorstw.

Outsourcing usług logistycznych dla firm i związane z nim korzyści

Najważniejsze korzyści związane z outsourcingiem usług logistycznych

Rosnąca z roku na rok popularność outsourcingu usług logistycznych wynika z licznych korzyści, jakie oferuje on współczesnym przedsiębiorstwom. W pierwszej kolejności zwalnia firmę z konieczności posiadania własnej powierzchni magazynowej, co w większości przypadków jest kosztowne, a często wręcz nieopłacalne. Posiadanie magazynu wiąże się z dużymi wydatkami oraz koniecznością zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników odpowiedzialnych za jego obsługę, zakupu profesjonalnego sprzętu oraz regularnych wydatków na utrzymanie magazynu. Firmy powierzające magazynowanie towarów zewnętrznej firmie świadczącej usługi outsoucingowe są całkowicie zwolnione z tych obowiązków, co pozwala im oszczędzić czas, pieniądze oraz zasoby.

Outsourcing magazynu daje także możliwość skoncentrowania się na tym, co najważniejsze, czyli właściwej działalności firmy, jej marketingu oraz rozwoju. Realizacja usług logistycznych przez profesjonalnego operatora to z kolei gwarancja ich prawidłowego wykonania, co pozwala ograniczyć ryzyko błędów oraz strat finansowych oraz pozytywnie wpływa na profesjonalny wizerunek przedsiębiorstwa. Wreszcie, magazynowanie towarów realizowane przez profesjonalną firmę pozwala zwiększyć płynność obsługi zamówień, co umożliwia zwiększenie realizacji ich liczby w perspektywie długoterminowej. Pozwala to na rozwijanie działalności oraz systematyczne zwiększanie sprzedaży, co przynosi firmie większe zyski oraz pozwala lepiej wychodzić naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu odbiorców.