Systemy informatyczne w firmach – które z nich warto wdrożyć i dlaczego?

Jeszcze kilkanaście lat temu głównym narzędziem informatycznym wykorzystywanym w firmach był podstawowy system operacyjny oraz pakiety biurowe pozwalające na tworzenie dokumentów, analiz czy prezentacji. Dziś systemy informatyczne są pojmowane znaczenie szerzej i obejmują szereg innych aplikacji, systemów oraz rozwiązań informatycznych pozwalających na usprawnienie działania firmy we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Do najpopularniejszych należą: CRM, ERP oraz system WMS.

System CRM i jego rola we współczesnym biznesie

Zdobywanie nowych klientów wiąże się ze znacznie większym wydatkiem niż utrzymywanie pozytywnych relacji z tymi już pozyskanymi. Jest to jednak możliwe pod warunkiem posiadania odpowiedniego systemu zarządzania relacjami z klientem, który pozwala skutecznie podnieść efektywność sprzedaży oraz zoptymalizować czas niezbędny do wypełniania związanych z nią procedur. System CRM (ang. Customer Relationship Management) kładzie główny nacisk na budowanie długotrwałych relacji z klientami oraz utrzymanie ich lojalności.

System CRM zbiera w jednym miejscu i porządkuje wszelkie procedury oraz informacje związane z klientami, partnerami biznesowymi oraz dostawcami. Jego obecność daje możliwość szybkiego sprawdzenia historii klienta, zarządzania firmową korespondencją, przygotowywania ofert, organizacji pracy handlowców oraz koordynowanie pozostałych czynności związanych z zarządzaniem relacjami z klientem.

Systemy informatyczne w firmach – które z nich warto wdrożyć i dlaczego?

System ERP do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem

Kolejnym systemem informatycznym, z którego korzysta coraz więcej firm, jest system ERP (ang. Enterprise Resources Planning). Jest to oprogramowanie przeznaczone do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz planowania jego zasobów, czyli kontrolowania i zarządzania najważniejszymi procesami i działaniami realizowanymi przez firmę. Funkcjonalność systemu ERP ma zastosowanie w obszarze sprzedaży, finansów, księgowości, magazynu, kadr, produkcji i innych.

Wdrożenie systemu ERP pozwala obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, przynosi oszczędności czasowe, poprawia jakość obsługi klienta oraz przyspiesza podejmowane decyzji. Firma może skutecznie zautomatyzować oraz ujednolicić realizowane procedury oraz ograniczyć ryzyko błędów. Pracownicy zyskują z kolei lepszy i szybszy dostęp do informacji, a same dane przechowywane w postaci elektronicznej są lepiej chronione przed utratą lub wyciekiem.

System WMS do zarządzania procesami magazynowymi

System WMS (ang. Warehouse Management System) to oprogramowanie przeznaczone do zarządzania codziennymi operacjami magazynowymi. Jego wdrożenie pozwala na lepsze kontrolowanie oraz optymalizowanie wszystkich procesów zachodzących w firmowym magazynie. Powinna w niego zainwestować każda firma posiadająca własny magazyn bez względu na to, czy jest on prowadzony przez nią samą, czy operatora logistycznego.

Profesjonalny system wms pozwala na zoptymalizowanie pracy całego magazynu, przyspieszenie zachodzących w nim procesów oraz ich znaczące usprawnienie. W przeciwieństwie do systemu ERP, który posiada jedynie moduł do zarządzania magazynem, system do zarządzania magazynem jest wyspecjalizowanym programem logistycznym w całości dedykowanym obsłudze magazynów o dowolnej wielkości oraz sposobie funkcjonowania.