Co robi komornik?

Zawód komornika sądowego opiera się na wykonywaniu wyroku sądu i w oparciu o obowiązujące prawo. Jeśli dłużnik nie uregulował swoich zaległości względem wierzyciela, to w świetle prawa może być zasądzone w stosunku do niego postępowanie egzekucyjne. Wierzyciel zgłaszając sprawę do odpowiedniego organu państwowego może liczyć na przychylny wyrok, jeśli wskaże niezbędne dokumenty potwierdzające brak spłaty zadłużenia w terminie określonym podpisaną z dłużnikiem umowę.

Zgodnie z prawem

Praca komornika sądowego opiera się na wykonaniu postępowania egzekucyjnego i odzyskaniu zadłużenia w formie, która zostanie przeprowadzona jak najszybciej i najsprawniej. Jeśli zadłużenie może być spłacane w równych odstępach czasu i w określonych kwotach, to najczęściej w takiej właśnie formie dochodzi do odzyskania długu na rzecz wierzyciela. Jeśli natomiast dłużnik nie jest wypłacalny, to na poczet spłaty zadłużenia, zajmowane są wszystkie wartościowe przedmioty, które są jego własnością. Komornik przeprowadza w takim wypadku licytację, w wyniku której każdą otrzymaną kwotę przekazuje na spłatę zadłużenia. To najczęściej z tego właśnie powodu, zawód komornika nie cieszy się powszechnym uznaniem, gdyż niezwykle często w procesie postępowania egzekucyjnego zdarzają się również negatywne emocje i poczucie niesprawiedliwości.

Co robi komornik?

Bezduszni urzędnicy, czy to prawda?

Komornicy sądowi są również często posądzani o bezduszność, brak empatii, a nawet nieuczciwość. Dlatego też, zawód ten wymaga od komornika, posiadania odpowiednich cech charakteru, które ułatwią wykonywanie go. Nie bez znaczenia będą w tym wypadku potrzebne zarówno cechy związane z konsekwencją, pewnością siebie, ale także i odpornością na stres czy naciski społeczne. Komornik musi być również osobą dążącą do celu, ale potrafiącą odpowiednio argumentować swoje czynności. Niezwykle przydatna będzie również odpowiednia umiejętność komunikacji, gdyż duża część pracy komorniczej polega na ustalaniu warunków współpracy. Komornik sądowy będąc urzędnikiem państwowym musi mieć do tego zawodu również odpowiednie przygotowanie merytoryczne i znajomość prawa. Niezbędne jest ukończenie wyższych studiów prawniczych oraz odbycia aplikacji komorniczej, zakończonej pozytywnym wynikiem egzaminu.