Działalność nierejestrowana – co warto wiedzieć?

Prowadzenie własnej działalności ma niewątpliwe zalety samodzielnego gospodarowania czasem oraz pieniędzmi. Jest to także ogromna odpowiedzialność, od której zależy dalszy rozwój biznesu. Wiele osób z chęcią spróbowałoby własnych sił w zarządzaniu firmą, jednak obawa przed porażką skutecznie zniechęca do rozpoczęcia działalności. Z pomocą przychodzi wtedy opcja, jaką jest prowadzenie działalności bez rejestracji. Dzięki nowym przepisom start we własny biznes ma być teraz o wiele prostszy.

Na swoim od 2018 roku

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o Prawie przedsiębiorców, prowadzenie działalności nierejestrowanej możliwe jest w Polsce od 30 kwietnia 2018 roku. W myśl tej ustawy działalność ta nie posiada cech działalności gospodarczej, jeśli miesięczny przychód w ramach jej prowadzenia nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Taką działalność może podjąć osoba, która w ostatnich pięciu latach nie prowadziła działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrowana – co warto wiedzieć?

Składki ZUS

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie mają obowiązku odprowadzania do ZUS-u żadnych składek. Pomysłem rządu było zwolnienie początkujących przedsiębiorców z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, a także na Fundusz Pracy, ponieważ kwoty te obejmowałyby niespełna 1/3 miesięcznego zarobku. W ten sposób państwo chce dać przedsiębiorcom szansę oraz czas na rozwinięcie skrzydeł i zwiększenie zysków ze swojego biznesu. Zwolnienie z opłat ma też swoje ujemne strony. Dla przedsiębiorcy minusem będzie brak ubezpieczenia zdrowotnego czy fakt nieodprowadzania składek emerytalnych.

Osoby prowadzące nierejestrowaną działalność muszą jednak odprowadzać podatek dochodowy, którego stawka wynosi odpowiednio 18 lub 32 procent. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na prowadzenie własnej firmy w formie nierejestrowanej zwolnieni, są z podatku VAT. Nie jest wymagane również prowadzenie księgowości, a jedynie uproszczony rejestr sprzedaży (ewidencja sprzedaży), w którym powinna być ujmowana dzienna sprzedaż.