Problemy, dotykające rozwijające się przedsiębiorstwa

Każde mniejsze przedsiębiorstwo, które zaczyna się rozwijać napotyka na swojej drodze na wszelakie trudności. Często są one powtarzalne. Występowanie tych trudności jest nieodłącznym elementem w procesie rozwoju przedsiębiorstw. Występują sposoby ich rozwiązania.

Przeciążenie poszczególnych pracowników

Bardzo częstym problemem wśród rozwijających się przedsiębiorstw jest przeciążenie poszczególnych działów. Wielu pracowników wówczas narzeka na brak czasu na wypełnienie wszystkich obowiązków im nałożonych. Bardzo często taki stan rzeczy wynika z niewłaściwego planowania lub jego braku. Spotyka się taką sytuację także wtedy, gdy brakuje formalnej struktury, gdzie nie ma jasno określonych obowiązków. Są wtedy takie osoby, które mają za dużo obowiązków oraz takie, które tych obowiązków powinny mieć zdecydowanie więcej. Taka sytuacja spotyka osoby, które nie posiadają umiejętności organizacji czasu.

Problemy, dotykające rozwijające się przedsiębiorstwa

Ciągłe rozwiązywanie trudności

W rozwijających się firmach pojawia się także problem z poświęcaniem zbytniej ilości czasu na tzw. „gaszenie pożarów”, czyli rozwiązywanie bieżących problemów. Często powstają one na skutek nieodpowiedniej organizacji i braku wdrożenia strategii. Brak takiej strategii nie pomaga nam w kategoryzacji ważnych i nieważnych spraw dla rozwoju firmy. Taka strategia jasno określa, co znajduje się w kręgu rozważań firmy, a co nie. Wówczas automatycznie następuje elimiacja części zadań i problemów.

Brak jasnego schematu organizacyjnego

Bardzo często spotykaną trudnością jest nieznajomość swoich obowiązków. Gdy nie ma ściśle określonego schematu organizacyjnego, pracownicy nie wiedzą jaki jest zakres ich obowiązków. Często spotyka się to firmach, w których występują niekorzystne relacje między współzatrudnionymi, czego podłożem jest słaba komunikacja między nimi, co prowadzi do wzajemnej dezinformacji na temat tego, kto czym się zajmuje. Bywa wówczas tak, że dwóch pracowników zajmuje się tymi samymi kwestiami, a pozostałe z nich zupełnie nie zostały poruszone czy opracowane.