Przychody to nie wszystko

Przeciętny przedsiębiorca na początku swojej działalności, rozpatruje różne źródła finansowania. Robi to na podstawie ogólnych kalkulacji. Jednak aby finanse w firmie zgadzały się na dłuższą metę, nie wystarczy generować dużych przychodów, lub zdobyć wysokiego kapitału początkowego, gdyż on i tak się rozpłynie. Trzeba więc zadbać o to, aby w firmie pozostawało jak najwięcej pieniędzy, a nie tylko dużo do niej trafiało, gdyż to jest klucz do osiągnięcia rentowności.

W przypadku niedoświadczonych przedsiębiorców często zdarza się, że początkowy kapitał przeznaczony na rozwój biznesu, jest stosunkowo szybko trwoniony. Wtedy rozpaczliwie szuka się kolejnych źródeł finansowania. W wielu wypadkach problemem nie jest brak kapitału, lecz nieodpowiednie zarządzanie posiadanymi funduszami. Kluczem do zapewnienia stabilności finansów w firmie, jest odpowiednie zbilansowanie budżetu, na co wpływa kilka czynników.

Przychody to nie wszystko

Przede wszystkim sprowadza się to do rzetelnego kontrolowania przepływów pieniężnych. Przy ustalaniu strategii działania firmy, należy zacząć od zaplanowania planów finansowych. W zestawieniu trzeba uwzględnić wszystkie koszty stałe, które pojawią się na przestrzeni danego okresu. Należą do nich raty kredytu, leasingu, należności wobec skarbu państwa, pensje pracowników oraz bieżące opłaty.

Ważne jest, aby uwzględnić dosłownie wszystkie koszty. Nawet te najdrobniejsze, gdyż jeśli zbierze się ich dużo, sumarycznie wychodzą dość spore kwoty. Później należy dokładnie przeanalizować czy nie da się tych kosztów jakoś zmniejszyć.

Jednak aby finanse w firmie się zgadzały, trzeba dbać o detale. Warto też wziąć pod uwagę nieprzewidziane wydatki, które mogą nastąpić. Jest to istotne, gdyż według statystyk zaledwie 30% firm posiada rezerwy na czarną godzinę. Gdy już mamy wstępny projekt kosztów, trzeba dokładnie przeanalizować przewidywane dochody. Warto być tu realistą. Zawyżenie potencjalnych przychodów w kalkulacjach, jest częstą przyczyną utraty płynności finansowej przez małe firmy.