Intensywne żywienie świń – ogólne zasady żywienia prosiąt

Opłacalność hodowli trzody chlewnej jest wysoce zależna od sposobu żywienia zwierząt, gdyż stanowi ono aż ¾ kosztów ich utrzymania. Intensywne żywienie świń może stanowić odpowiedź na spadek rentowności chowu, o ile podejdziemy do niego świadomie, dostarczając optymalne dawki zbilansowanego pożywienia i zapewniając zwierzętom właściwe warunki. Jak powinno przebiegać efektywne żywienie prosiąt?

Żywienie prosiąt – od czego zacząć?

Intensywne żywienie świń wymaga wcześniejszego odsadzenia prosiąt. Obywa się to już w 7 dniu życia, w związku z czym prosiętom należy zapewnić odpowiednie warunki bytowe, które także mają niebagatelny wpływ na ich prawidłowy rozwój. Kojec zwierząt ma być czysty i suchy. Ponieważ młodym musi być ciepło, najczęściej niezbędna jest instalacja dodatkowego źródła ciepła. Z uwagi na typowy dla prosiąt problem biegunek, konieczne jest także częste czyszczenie koryta. Pasza powinna być cyklicznie wymieniana – stary pokarm nie może zalegać w korycie. Zwierzęta bowiem dużo chętniej pobierać będą świeże pożywienie, niż to które zalega w korycie od dłuższego czasu. Karmienie natomiast powinno odbywać się o stałych porach. Kształtowanie odpowiednich nawyków u prosiąt jest niezwykle ważne już od pierwszych dni życia. W ten sposób rozwijamy u nich predyspozycje do częstego pobierania pokarmu w przyszłości.

Podstawy właściwego karmienia prosiąt

Przez pierwsze dni prosięta żywią się wyłącznie mlekiem matki. Szczególnie istotne jest podanie siary zaraz po urodzeniu. Po odsadzeniu należy rozpocząć podawanie mieszanek pasz treściwych, które cechuje wysoka strawność (mleko w proszku, skrobia po obróbce termicznej, serwatka). Powinny mieć one postać granulatu, gdyż w tej formie są lepiej przyswajalne. W tym okresie intensywnego żywienia świń zaleca się także stosowanie dodatków smakowo-zapachowych, które skutecznie zachęcają prosięta do pobierania pokarmu. Wzmacnianie układu odpornościowego odbywa się poprzez podawanie prebiotyków i probiotyków, stymulujących rozwój mikroflory jelitowej. Prosięta przez cały czas powinny mieć dostęp do czystej i odpowiednio ciepłej wody.

Intensywne żywienie świń – ogólne zasady żywienia prosiąt

Intensywne żywienie świń – składniki odżywcze w diecie prosiąt

Składniki odżywcze zawarte w paszy podawanej prosiętom muszą mieć wysoką przyswajalność i strawność. Dzięki temu będziemy w stanie zoptymalizować przyrost i masę ciała młodych z jednego miotu. Zapotrzebowanie energetyczne z kolei ustalane jest na podstawie masy ciała zwierząt oraz planowanych przyrostów. W pierwszych dniach po odsadzeniu prosięta nie będą pobierać znaczących ilości paszy, dlatego dawki powinny cechować się wysoką koncentracją składników odżywczych. Pożywienie zadajemy kilka razy dziennie w niedużych porcjach, mając na względzie to, że świnie chętnie pobierać będą świeży pokarm. Ustalając zapotrzebowanie energetyczne natomiast, musimy wziąć pod uwagę masę zwierząt oraz zakładane przyrosty. Dla przykładu prosięta ważące 10 kg, o przyrostach dobowych na poziomie 300 g powinny pobierać 5,2 MJ EM, prosięta o masie 15 kg i przyrostach 600 g  – 11, 8 MJ EM, a o masie 20 kg i przyrostach 700 g – 14,7 MJ EM.