Praca w branży IT bez znajomości języka angielskiego - czy to możliwe?

Branża IT jest nierozerwalnie związana ze znajomością języka angielskiego. Powód tego jest banalnie prosty. Źródła wszystkich nowoczesnych terminów informatycznych można wyśledzić w krajach anglojęzycznych, a nawet jeśli powstawały gdzieś indziej, stworzone zostały w ramach projektów realizowanych w języku angielskim. Bez znajomości podstaw języka angielskiego nie ma szans na zrozumienie typowych zwrotów wykorzystywanych w codziennej pracy specjalisty IT, niezależnie od jego konkretnej branży. Nawet jeśli istnieją odpowiedniki dla różnych terminów, nie korzysta się z nich za często. Z drugiej strony, biegła znajomość języka angielskiego potrzebna pewnie nie jest, gdyż tak naprawdę istotne jest tylko rozumienie terminów branżowych. Można wręcz powiedzieć, że język angielski nie jest tutaj językiem obcym, a żargonem branżowym, którego nowicjusz może się zwyczajnie nauczyć.

Słownik polsko-informatyczny 

Nauka branży IT od strony żargonu może się wydawać dziwnym sposobem na pierwsze kroki, ale jest to istotne, by rozumieć, o czym w ogóle jest mowa. W tym miejscu postaramy się postawić kilka pierwszych kroków na tym polu, a poniższej listy fraz wyrażeń na pewno nie należy traktować jako zbioru wyczerpującego. Warto też zaznaczyć, że wybór fraz nie jest przypadkowy, ponieważ są to określenia szczególnie ważne dla Kanban, czyli filozofii zarządzania zespołami w organizacji, która jest szeroko wykorzystywana w całej branży IT. Można się spodziewać, że w dobrze zarządzanym zespole właśnie te frazy będą przewijać się najczęściej.

Praca w branży IT bez znajomości języka angielskiego - czy to możliwe?

Najistotniejsze zwroty, wyrażenia i frazy dla adeptów informatyki to:

I.    Backlog – zestaw zadań, które gotowy produkt ma wykonywać; czasami jest definiowany jako konkretne czynności, kiedy indziej jako sytuacje, w których program musi się sprawdzić;
II.    Bug tracker (issue tracker) – system rejestrowania błędów w oprogramowaniu i jednocześnie mechanizm nadzorowania ich usuwania (np. Bugzilla lub Trac);
III.    Continuous Integration – zasada tworzenia oprogramowania polegająca na tym, że praca poszczególnych programistów jest zwykle raz dziennie włączana do całego projektu, integrowana z nim tak, aby w ramach jednego programu nie pojawiały się niekompatybilne ścieżki rozwoju; połączenie kodu jest automatycznie testowane;
IV.    Continuous Integration Server – serwer integrujący i automatycznie testujący kod commitujących programistów;
V.    Commit – podstawa ciągłej implementacji; czynność polegająca na dodaniu kodu do repozytorium tak, by inni programiści i mechanizm integracji mogli z niego korzystać;
VI.    Code review – przegląd kodu, w czasie którego wykrywa się błędy i pozwala wszystkim członkom zapoznać się z nowościami;
VII.    Cross-functional team – samowystarczalny zespół programistów, czyli interdyscyplinarna komórka w ramach całej grupy, która jest w stanie samodzielnie zrealizować określony cel;
VIII.    Deadline – nieprzekraczalny termin wykonania zadania;
IX.    DevOp – lider zespołu deweloperów, zazwyczaj odpowiedzialny za wdrażanie i testowanie rozwiązań;
X.    Definition of Done (DoD) – wytyczne, po spełnieniu których dane zadanie można uznać za zrealizowane;
XI.    End-to-End Testing – testowanie systemu jako całości;
XII.    Feature – funkcjonalność lub cecha programu rozumiana jako element wymagający zrealizowania przez deweloperów;
XIII.    Information radiators – mechanizmy przekazywania informacji nastawione na zapewnienie docierania informacji do osób, które powinny je dostać;
XIV.    Pair-programming – specjalne podejście do programowania, w którym tworzy się dwuosobowe zespoły odpowiedzialne za wdrożenie określonego feature’a;
XV.    Project owner – „szef projektu”, człowiek definiujący cele i rozumiejący wartości, do których dąży zespół; jego zadaniem jest wyznaczanie priorytetów operacyjnych i strategicznych;
XVI.    Quality & Assurance – mechanizm, osoba bądź zespół, a zwykle cały system osób i mechanizmów, odpowiedzialny za zapewnienie jakości produktu finalnego; w świecie IT Q&A zazwyczaj stanowi wsparcie dla programistów, ale nie przejmuje od nich zadań związanych z testowaniem i usuwaniem błędów, tylko skupia się na jakości zrealizowania celów;
XVII.    Scrum master – lider zespołu w podejściu Scrum, czyli osoba odpowiedzialna za organizowanie współpracy całego zespołu;
XVIII.    Sprint – okres czasu przeznaczony na wykonanie zadania przez zespół (nie mylić z deadlinem);
XIX.    Testy integracyjne – test sprawdzający integrację systemu, czyli współpracę poszczególnych części kodu;
XX.    Unit tests – test sprawdzający sprawność pojedynczych funkcji kodu;
XXI.    Waterfall – podejście prowadzące do niepowodzenia projektu.