Wszystko na temat marketingu mix

Marketing mix to pewna kompozycja marketingowa, która tworzy kategorię kilku powiązanych ze sobą składników takich jak różne sposoby działania, procesy, techniki i metody, z których korzysta się w firmach i razem kreują zintegrowany system wpływania na środowisko rynkowe, czyli konsumentów i konkurencję.

Marketing mix i jego koncepcje

Przez lata powstało kilka koncepcji związanych z marketingiem mix. Najbardziej znana koncepcja to 4P. Ponadto istnieje także idea 4C, marketing mix dla usług 7P, koncept dwuczynnikowy Frey’a oraz trzyczynnikowy Lazera i Kellyego.

Wszystko na temat marketingu mix

Cechy 4P

Inicjatywa 4P została opracowana przez McCarthy’ego i składa się z takich części jak produkt, cena, dystrybucja oraz promocja. Pierwszy składnik pełni trywialne oraz inne funkcje, które są uwzględniane na rynku, wśród innych ofert i cykli życia. W trakcie jego analizy zwraca się uwagę na jakość, markę, opakowanie, gwarancję, sposób postrzegania przez klientów i ich zadowolenie. Kolejny element to cena. W przypadku konsumenta musi ona zostać poniesiona, aby móc zostać właścicielem określonego produktu. Od strony branżowej jest gloryfikacją za poniesione wcześniej koszty. Na jej postać ma wpływ polityka cenowa, wskaźnik elastyczności cenowej popytu, progi rentowności, rabaty, upusty oraz warunki płatności. Następnie 4P uwzględnia dystrybucję, czyli sposób umiejscowienia gotowych towarów na rynku i wystawienie ich na sprzedaż. Zajmuje się kanałami dystrybucji czyli organizacjami, które są odpowiedzialne za proces rozmieszczenia produktu czy usługi klientom bądź odbiorcom przemysłowym. Ostatni punkt to promocja. Tworzy ją reklama, która stanowi płatną i bezosobową formę promowania się wśród grupy odbiorczej. Stanowi ją także public relations, czyli relacje firmy z otoczeniem oraz sponsorowanie, czyli pozyskiwanie środków pieniężnych na działalność zmierzającą do zdobycia celów marketingowych. Promocja to także sprzedaż osobista, czyli bezpośrednia relacja z rynkiem oraz z konkretnym klientem. Promowanie sprzedaży polega na zastosowaniu takich czynności i środków, które zwiększają szansę na zakup danego produktu przez konsumenta. Marketing 4P wykorzystywany jest po to, by wyprodukować właściwy produkt, dostępny w konkretnym miejscu i czasie, który posiada odpowiednie rozmiary promocji i przyjazną cenę.

Formuła 7P

Rozszerzeniem idei 4P została koncepcja 7P. Jej dodatkowe części składowe to ludzie, proces oraz świadectwo materialne. Idea ta podkreśla rolę ludzi, którzy nie tylko mają wpływ na wzrost sprzedaży, ale także na rozwój całej firmy. Podobnie jest z klientami, dzięki właściwym taktykom sprzedażowym pracownicy zachęcają do kupna produktu i budują zaufanie do danej marki. Następna część dodana to proces, czyli wszelkie działania, które mają wpływ na jakość oferowanych usług. Ostatnim składnikiem 4P jest świadectwo materialne, które uwzględnia wszelkie czynniki, które w jakikolwiek sposób wpływają na wizerunek firmy. Na to świadectwo składa się logo firmy, strona internetowa, strój osób zatrudnionych, wystrój oraz lokalizacja siedziby.