Sprawdź, na czym polega zatrudnienie w Agencji pracy tymczasowej. Skorzystaj z możliwości, jakie ze sobą niesie!

Znalezienie pracy nie zawsze jest tak proste, jak mogłoby się zdawać. Pracodawcy coraz częściej unikają bezpośredniego zatrudnienia i korzystają z ofert agencji pracy tymczasowej, które posiadają pracowników gotowych do wykonywania różnych zadań. Poszukujący pracy podchodzą jednak nieufnie do takiej formy zatrudnienia. Całkiem niepotrzebnie.

Rynek pracy nieustannie ewoluuje i zmieniają się narzędzia, jakimi posługują się pracodawcy poszukujący nowych pracowników do swojej firmy. Wygoda współpracy z agencjami pracy tymczasowej i możliwość zrzucenia na nie praktycznie wszystkich obowiązków związanych z obsługą i utrzymaniem pracownika jest dla wielu przedsiębiorców niezwykle korzystna.

Pracownicy zatrudnieni przez agencje mają jednak z reguły wiele obaw, które są w rzeczywistości całkowicie bezpodstawne. Agencje pracy tymczasowej są bowiem w pełni legalnie działającymi instytucjami, które podlegają ścisłej kontroli i muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, gdzie otrzymują specjalny numer KRAZ. Co istotne, agencje te nie pobierają opłat od osób poszukujących pracy. Ich zysk jest wynagrodzeniem wypłacanym przez pracodawcę użytkownika.

Sprawdź, na czym polega zatrudnienie w Agencji pracy tymczasowej. Skorzystaj z możliwości, jakie ze sobą niesie! 

Forma zatrudnienia, na której opiera się zasada działania agencji pracy tymczasowych, obejmuje swoim zakresem trzy podmioty, którymi są: agencja, pracownik oraz pracodawca użytkownik. Pracownika tymczasowego i pracodawcę użytkownika nie łączy żadna umowa. Agencja pracy tymczasowej pełni tutaj rolę pośrednika i to ona podpisuje stosowne umowy, czyli:

  • umowę z pracodawcą – użytkownikiem
  • umowę z pracownikiem tymczasowym

Agencja wyznacza konkretnego pracownika i oddelegowuje go do wykonywania zadań dla pracodawcy-użytkownika. Na agencji spoczywają wszystkie obowiązki płacowe i kadrowe, takie jak wypłata wynagrodzenia, naliczanie urlopów czy odprowadzanie podatków. To również agencja odpowiada za jakość wykonanej pracy. Pracodawca-użytkownik nie może pociągać do odpowiedzialności za jakieś uchybienia wykonującego u niego zadanie pracownika tymczasowego. Za wszystko odpowiada agencja pracy tymczasowej. Ma ona jednak prawo dochodzić zadośćuczynienia szkód od swojego pracownika.

Z zasady praca tymczasowa jest formą zatrudnienia, która charakteryzuje się swoją okresowością. Nie jest to praca stała i najczęściej obejmuje okres od kilku dni do kilkunastu miesięcy. W czasie zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej pracownik może wykonywać różne zadania w różnych firmach.

W kwestii wysokości zarobków pracownik ma prawo do takich samych zarobków, jak pozostali pracownicy firmy, do której został oddelegowany. Jeśli nie uzyska takiego wynagrodzenia, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie od agencji z tego tytułu.

Jedną z najważniejszych korzyści zatrudnienia w agencji pracy tymczasowej jest możliwość podjęcia pracy w miejscach, gdzie byłoby nam trudno uzyskać zatrudnienie na stałe od razu. Pracodawcy często traktują zatrudnienie pracowników przez agencję pracy tymczasowej jako formę okresu próbnego i jeśli pracownik się sprawdzi, to oferują mu stałą umowę o pracę. Jest to idealne rozwiązanie dla osób bez doświadczenia zawodowego lub bez formalnych kwalifikacji, których istnienie potwierdza okres próbny.

Jakie jeszcze zalety i korzyści wiążą się z tego typu formą pracy?

Jest to przede wszystkim:

  • Najprostszy sposób na zdobycie doświadczenia i podniesienie swoich kwalifikacji – osoby, które dopiero wkraczają na rynek pracy, mogą za pośrednictwem agencji zdobyć cenne doświadczenie i nabyć nowe umiejętności, co skutecznie zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy.
  • Elastyczne godziny pracy – tymczasowa forma zatrudnienia pozwala na elastyczne dopasowanie czasu pracy do możliwości pracownika, który najbardziej dyspozycyjny jest w weekendy albo w określonych godzinach np. w nocy lub wieczorami.  Z tego powodu jest to niezwykle wygodne rozwiązanie dla uczniów i studentów, którzy chcą sobie dorobić, a przy okazji również zdobyć doświadczenie zawodowe, które ułatwi im znalezienie pracy po skończeniu edukacji.
  • Dodatkowe dochody – zatrudnienie w APT pozwala również na wykonywanie dodatkowej pracy po tzw. godzinach, co może stanowić nadprogramowe źródło dochodów. Świetnie sprawdza się dla osób zatrudnionych już gdzieś na etacie czy emerytów lub młodych mam, które mają możliwość pracy np. tylko przez kilka godzin dziennie, parę dni w tygodniu lub w weekendy.

Zatrudnienie tymczasowe nie jest zatem czymś tak strasznym, jak może się wydawać. Stwarza ono wiele możliwości i stanowi solidne podwaliny dalszego życia zawodowego. Co ważne, agencje pracy tymczasowej stanowią integralną część polityki społecznej mającej na celu aktywizację zawodową obywateli. W ten sposób wpływają pozytywnie na rynek pracy, stwarzając wygodne i w pełni legalne połączenie na linii pracodawca – pracownik.